Soutěž společné zařízení roku 

Soutěž pořádá Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy.

Hlavním cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách. Dalším cílem je pak ocenit kvalitně odvedenou společnou práci poboček krajských pozemkových úřadů, projektantů i dodavatelů a přispět tak ke zvýšení jejich prestiže v oboru.

Pod pojmem "společné zařízení" si lze představit např. polní cesty, vodní nádrže, zatravněné průlehy, nebo vysazené prvky zeleně. Společná zařízení jsou hodnocena ve třech kategoriích:

  1. zpřístupnění pozemků
  2. protierozní a vodohospodářská opatření
  3. opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Cena Státního pozemkového úřadu je udělována společnému zařízení z 9 oceněných ve výše uvedených kategoriích.

Cena veřejnosti pro společné zařízení roku bude organizována prostřednictvím těchto webových stránek.

Přihlášené projekty

Příklady vítězných společných zařízení