Hlasování veřejnosti

Po posouzení formální správnosti projektů přihlášených do soutěže "Žít krajinou" zde budou tyto projekty publikovány a veřejnost bude moci zvolit jeden z projektů, který získá "Cenu veřejnosti" pro společné zařízení roku. 

Zároveň jeden z hlasujících obdrží výhru v podobě víkendového pobytu pro dva ve wellness hotelu.

Každý hlasující může přidělit pouze jeden hlas.

Z hlasování jsou vyloučeni zaměstnanci Státního pozemkového úřadu.

 

Hlasování veřejnosti proběhne v březnu 2018 (tj. od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2018).

Pozn.:V záložce Přihlášené projekty 2017 byly odebrány ty projekty, které nesplnily podmínky soutěže. V případě, že takový projekt již obdržel hlas veřejnosti, budou udělené hlasy slosovatelné.